ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ  

Obchodní jméno:  
Sídlo:  
IČ:    
Číslo účtu:  
Statutární zástupce:  
Prohlašuji, že výše uvedená společnost je oprávněna v souladu s § 80 odst. 2) písm. e) a odst. 3) zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů uplatňovat nárok na odměnu podle § 22, 23, 25 téhož předpisu vybranou Intergram v souladu s § 96 téhož předpisu za rok 2013.
Prohlašuji, že v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 byly níže uvedené zvukově obrazové záznamy:
- vysílány terestricky celoplošnou televizí nebo
- prodávány na nosičích v České republice nebo
- promítány v kinech na území České republiky
a poskytuji následující údaje rozhodné pro stanovení podílu z odměn.
 
 
název AVD podíl 1) vysílaná stopáž 2) tržby za prodej nosičů v Kč bez DPH 3) návštěvnost v kinech 4) Poznámka k AVD
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
% min.     os.
 1) U zvukově obrazových záznamů, které vznikly na základě koprodukční smlouvy, uveďte prosím podíl na vlastnictví práv (v %) podle § 22 (přenos TV vysílání), § 23 (provozování TV vysílání pomocí přístroje) a § 25 (právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu).

2) Uveďte celkovou stopáž (v minutách) užití jednotlivých zvukově obrazových záznamů vysíláním v terestrické celoplošné televizi, tj. ČT1, ČT2, ČT24, NOVA, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov (nejedná se o živé vysílání).

3) Uveďte výši Vašich příjmů (v Kč bez DPH) spojených s prodejem nosičů zvukově obrazových záznamů distribuovaných za účelem samostatného prodeje nebo s přímým maloobchodním prodejem koncovým spotřebitelům na území České republiky. V případě zvukově obrazových záznamů vyrobených v koprodukci uveďte tržby odpovídající pouze Vašemu koprodukčnímu podílu vyplývajícímu z koprodukční smlouvy.

4) Uveďte návštěvnost (počet diváků) jednotlivých zvukově obrazových záznamů v kinech na území České republiky.
 
Souhlasím s tím, že správnost veškerých uvedených údajů v tomto prohlášení může být překontrolována v prvotních dokladech pracovníkem společnosti Intergram
 
Veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou důvěrné a slouží výlučně pro interní potřebu Intergram.
Datum:       Podpis podle registrovaného způsobu podepisování společnosti
PŘÍLOHA ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ
název AVD podíl 1) vysílaná stopáž 2) tržby za prodej nosičů v Kč bez DPH 3) návštěvnost v kinech 4) Poznámka k AVD
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
% min. os.
1) U zvukově obrazových záznamů, které vznikly na základě koprodukční smlouvy, uveďte prosím podíl na vlastnictví práv (v %) podle § 22 (přenos TV vysílání), § 23 (provozování TV vysílání pomocí přístroje) a § 25 (právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu).

2) Uveďte celkovou stopáž (v minutách) užití jednotlivých zvukově obrazových záznamů vysíláním v terestrické celoplošné televizi, tj. ČT1, ČT2, ČT24, NOVA, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov (nejedná se o živé vysílání).

3) Uveďte výši Vašich příjmů (v Kč bez DPH) spojených s prodejem nosičů zvukově obrazových záznamů distribuovaných za účelem samostatného prodeje nebo s přímým maloobchodním prodejem koncovým spotřebitelům na území České republiky. V případě zvukově obrazových záznamů vyrobených v koprodukci uveďte tržby odpovídající pouze Vašemu koprodukčnímu podílu vyplývajícímu z koprodukční smlouvy.

4) veďte návštěvnost (počet diváků) jednotlivých zvukově obrazových záznamů v kinech na území České republiky.