Veřejná produkce typu I
č.
Ev.Ex.
Užití záznamů při obřadech (za úplatu) např. svatební obřady, kremace, pohřby apod.Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
     

Druh veřejné produkce - druh obřadu

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

1. Počet obřadů
 
x
2. Sazba za obřad v Kč
 
= 3. Částka v Kč
   
za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů