Veřejná produkce typu
č.
Ev.Ex.
Užití záznamů při ozvučení výstav, veltrhů, uměleckých expozic apod.Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
   

Druh veřejné produkce


Popis


Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  


Rozloha výstavní plochy:

1. Cena vstupenky
 
2. Celkem užito hodin
 
x 3. Počet dnů užití
   
x 4. Sazba za 1 hodinu
 
= 5. Částka v Kč
 


Rozloha výstavní plochy:

6. Cena vstupenky
 
7. Celkem užito hodin
 
x 8. Počet dnů užití
   
x 9. Denní sazba v Kč
 
= 10. Částka v Kč
 


Rozloha výstavní plochy:

11. Cena vstupenky
 
12. Celkem užito hodin
 
x 13. Počet dnů užití
   
x 14. Denní sazba v Kč
 
= 15. Částka v Kč
 

16. Částka v Kč celkem (položky 5 + 10 + 15) (bez DPH)
za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů