Veřejná produkce typu
č.
Ev.Ex.
Užití záznamů při ozvučení kinosálů před a po představeníchProvozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
   

Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

Kapacita sálu:
1. Cena vstupenky
 
x 2. Počet dnů užití
   
x 3. Denní sazba v Kč
 
= 4. Částka v Kč
 

Kapacita sálu:
5. Cena vstupenky
 
x 6. Počet dnů užití
   
x 7. Denní sazba v Kč
 
= 8. Částka v Kč
 

Kapacita sálu:
9. Cena vstupenky
 
x 10. Počet dnů užití
   
x 11. Denní sazba v Kč
 
= 12. Částka v Kč
 

13. Částka v Kč celkem (položky 4 + 8 + 12) (bez DPH)
za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů