Veřejná produkce typu E
č.
Ev.Ex.
Užití záznamů na poutích, lidových zábavách, slavnostech, zábavních parcích apod.Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
     

Druh veřejné produkce

PSČ Doručovací pošta
   

Obec místa konání veřejné produkce
 
 
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa provozovatele - sídlo (město,ulice, číslo domu)
 
 
 

Telefon
   

Email
   

Odpovědná osoba - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

1. Počet atrakcí
 
2. Provozních dnů v roce
   
3. Denní sazba v Kč
 
4. Částka v Kč
 

za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů