Veřejná produkce typu D
č.
Ev.Ex.
Veškeré produkce, které slouží k ozvučení veřejně přístupných prostranství pro předem neurčený počet posluchačů:
např. centrální ozvučení tržišť, volební shromáždění, obecní rozhlas, exhibiční sportovní a kulturní akce apod.Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
     

Druh veřejné produkce

PopisPSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Odpovědná osoba - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

1. Počet obyvatel (označte křížkem)

2. Sazba za 1 minutu
 
3. Doba trvání jedné produkce (minuty)
 
4. Počet produkcí
 
5. Celkem za produkce (bez DPH)
 


za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů