Veřejná produkce typu C
č.
Ev.Ex.
Veškeré produkce, kde je užití výkonů a záznamů nedílnou součástí
a veřejné produkce typu A, kde je vybíráno vstupné:
např. diskotéky, hudební kluby, taneční a baletní školy, cvičení s hudbou, in door cycling, módní přehlídky, herny a kasina se vstupným, zábavné pořady, artistická show, taneční vystoupení, apod.

Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
     

Druh veřejné produkce

Popis
 

Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

Vyberte sazbu

1. Kapacita provozovny
 
2. Výše vstupného
 
3. Sazba v %
 
4. Počet produkcí
 
5. Celkem za produkce
 

6. Kapacita provozovny
 
7. Výše vstupného
 
8. Sazba v %
 
9. Počet produkcí
 
10. Celkem za produkce
 

11. Částka celkem (položky 5+10)
(bez DPH)
za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů