Veřejná produkce typu A
č.
Ev.Ex.
Veškeré produkce, kde užití záznamů slouží jako 'kulisa' a není vybíráno vstupné (např. restaurace, restaurace bez obsluhy (fast food), rychlé občerstvení, bary, herny, obchody, provozovny služeb, dopravní prostředky a ozvučení fitness center, bazénů, koupališť, kluzišť apod.), dále v kancelářích, dílnách, výrobních halách, šatnách, provozních a technických zázemích a ostatních podobných prostorách.Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
   

Druh veřejné produkce

Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

Velikost obce, ve které se nachází daná provozovna

Zvukové zařízeni vč. 2 ks reproduktorů    
1. Počet ks
 
2. Počet měsíců užití v roce
 
3. Měsíční sazba v Kč
 
4. Částka v Kč
 

Reproduktor nad 2 ks     
5. Počet ks
 
6. Počet měsíců užití v roce
 
7. Měsíční sazba v Kč
 
8. Částka v Kč
 

Zvukově obrazové zařízení
9. Počet ks
 
10. Počet měsíců užití v roce
 
11. Měsíční sazba v Kč
 
12. Částka v Kč
 

Doplňkové zařízení k základnímu zvukově obrazovému zařízení
13. Počet ks
 
14. Počet měsíců užití v roce
 
15. Měsíční sazba v Kč
 
16. Částka v Kč
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

33. Částka v Kč celkem (položky 4 + 8 + 12 + 16) (bez DPH)
za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů