Písemné oznámení INTERGRAMu dle čl. IV, odst. 1, písm. b) kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů ze dne 2.1.2004
 
Variabilní symbolNázev knihovny, kde dochází k půjčování zvukových záznamů
 

Právní forma
 


     

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon, Fax
       


Email
   

Za knihovnu - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    


Oznámení za čtvrtletí
roku
celkové půjčovné
 
sazba v %
 
odměna celkem (bez DPH)
 


za knihovnu
DatumKnihovna odpovídá za správnost uvedených údajů

Odměny budou hrazeny na účet INTERGRAM vedený u Komerční Banky, číslo účtu 47838011/0100, v.s. viz hlavička. Zaplacením odměny na tento účet je zaplacením odměny všem kolektivním správcům. Odměna je hrazena podle výše skutečně vybraných částek, a to čtvrtletně, vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení příslušného čtvtletí, tj. do 31.1, 30.4., 31.7. a 31.10.