Veřejná produkce typu
č.
Ev.Ex.
Užití zvukových záznamů v divadelních představeních


Divadlo
 

   
DIČ
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Zastoupené - jméno a příjmení
   

Užito v představení     
Druh představení   
 
  1.řádek - Název skladby Výrobce Stopáž (mm:ss)
2.řádek - Interpret, sólista, dirigent, orchestr aj.
1          
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Počet představení Data představení


za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů