Veřejná produkce typu
č.
Ev.Ex.
Užití snímků pomocí jukeboxů - vybíráno prostřednictvím OSA ( Ochranný svaz autorský)Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
   

Umístnění jukeboxu

Popis


Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

1. Počet jukeboxů
 
x 2. Počet měsíců užití v roce
 
x 3. Měsíční sazba v Kč
 
= 4. Částka v Kč
 

5. Počet jukeboxů
 
x 2. Počet měsíců užití v roce
 
x 3. Měsíční sazba v Kč
 
= 4. Částka v Kč
 

9. Počet jukeboxů
 
x 2. Počet měsíců užití v roce
 
x 3. Měsíční sazba v Kč
 
= 4. Částka v Kč
 

33. Částka v Kč celkem (položky 4 + 8 + 12 +16 +20+24+28+32) (bez DPH)
za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů