Veřejná produkce typu
č.
Ev.Ex.
Užití zvukových a zvukově obrazových záznamů při provozování lyžařských vleků a lanovekProvozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
   

Popis


Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  


Sezónní provoz
(do 7 kalendářních měsíců v roce}
,- Kč
( bez DPH )
Celoroční provoz
(více jak 7 kalendářních měsíců v roce}
,- Kč
( bez DPH )
Příslušný rozsah provozování označte křížkem


za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů