Veřejná produkce typu
č.
Ev.Ex.
Veškeré produkce, kde je užití snímků užito k ozvučení sportovních areálů a je vybíráno vstupné např. ozvučení stadiónů, sportovních hal,ozvučení bazénů, fit center a pod.Provozovatel veřejné produkce – obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby)
 

IČ nebo rodné číslo (bez lomítka)
   

Druh veřejné produkce

Popis


Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce
 

PSČ Doručovací pošta
   

Adresa místa konání veřejné produkce -město, ulice, číslo domu

 

 

 
Telefon
   

Email
   

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení
   

Provoz od - do (den, měsíc, rok)
Od     Do    

Provozní dny (označte křížkem)

Provozní doba od - do (hodiny, minuty)
Od :         Do :        

Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)
Od   Do  
Od   Do  

1. Kapacita
 
x 2. Výše vstupného
 
x 3. Sazba v %
x 4. Počet produkcí
 
= 5. Celkem za produkce
 

6. Kapacita
 
x 7. Výše vstupného
 
x 8. Sazba v %
x 9. Počet produkcí
 
= 10. Celkem za produkce
 

11. Částka v Kč celkem (položky 4 + 8) (bez DPH)
za provozovatele za INTERGRAM
Datum Datum

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů