Přehled vyplněných formulářů čestných prohlášení výkonného umělce za rok 2016  

(vyplňuje se pouze v případě, kdy čestné prohlášení obsahuje více formulářů)
Jméno umělce:  
Rodné číslo umělce:     Aktuální telefoní spojení:
Formulář A/B:         ( nehodící se škrtněte )  

 
pořadové číslo formuláře celková odměna (součet) uvedená na formuláři
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Celkem Kč:  
 
 
     
Datum:     Vlastnoruční podpis umělce: