Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů  
Čestně prohlašuji, že ve smyslu § 80 autorského zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsem držitelem práv Výrobce zvukově obrazových záznamů k následujícím titulům:
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
 
 
     
Datum:     Jméno:  
     
     
  Rodné číslo:    
     
     
  Podpis: