01. Kód státu
 
03. Kód roku
   
02. Kód výrobce nahrávky - kód prvního vlastníka
 
04. Kód nahrávky
   
05. Jméno výrobce nahrávky
 
Vyřizuje:

Došlo dne:

Schválil:
Identifikace nahrávky podle ISRC (nahrávací protokol)

I. Pořízení nahrávky
   
06. Formát nahrávky   07. Nahrávací systém    
08. Datum dokončení nahrávky
09. Místo pořízení nahrávky (studio)
 
10. Číslo masteru
11. Katalogové číslo alba / číslo písně
/
12. Label
13. Producent - rodné číslo1)
 
14. Producent (jméno,příjmení,titul)
15. Zvukový mistr - rodné číslo1)
 
16. Zvukový mistr (jméno,příjmení,titul)
17. Hudební režisér - rodné číslo1)
 
18. Hudební režisér (jméno,příjmení,titul)
19. Remixer - rodné číslo1)
 
20. Remixer (jméno,příjmení,titul)
21. Hrací doba nahrávky (stopáž)
   
 
 
II. Autoři nahrávky
 
22. Titul nahrávky
 
23. Skladatel - rodné číslo1) 24. Skladatel (jméno,příjmení,titul)
   
   
25. Autor textu - rodné číslo1) 26. Autor textu (jméno,příjmení,titul)
   
   
27. Aranžér - rodné číslo1) 28. Aranžér (jméno,příjmení,titul)
   
   
29. Jazyk
 
01. Kód státu
02. Kód výrobce nahrávky - kód prvního vlastníka
03. Kód roku
04. Kód nahrávky
22. Titul nahrávky  
   
III. Umělci podílející se na nahrávce  

Rodné číslo1) Příjmení Jméno Země trval. pobytu Vyplňte podíl nebo výkon Podpis
        Podíl Výkon  
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Vyplňte vždy buď podíl nebo výkon. Pokud není stanoven podíl v %, vychází se z rozdělení na základě výkonu.
Podíl - charakterizuje podíl umělce na nahrávce v procentech (součet podílů všech umělců se rovná 100%)
Výkon - v populární hudbě: A - sólista, B - hlavní výkon, C - vedlejší výkon
- v klasické hudbě: D - sólista, E - dirigent, F - sbormistr, G - člen orchestru, H - člen sboru, I - člen komorního sboru
Pokud se umělec podílí svým výkonem ve více kategoriích, uveďte každý výkon na novém řádku


Údaje zpracoval (jméno, příjmení, titul)
 
  Podpis
Datum
 
   

1) u cizích státních příslušníků, kteří nemají přidělené rodné číslo, uveďte datum narození, je-li známo