Pokyny pro vyplnění
PŘEHLEDU O VÝROBĚ, DOVOZECH ČI PŘIJETÍ podle ustanovení § 25 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 408/2008 Sb , dále jen „přehled“
Vážení klienti souladu s novelou vyhlášky č. 408/2008 Sb. která vstoupila v platnost 6.11.2008 a vztahuje se na zboží dovezené, přijaté či vyrobené od 1.1.2009, bych Vás rád požádal o zvýšenou pozornost při vyplňování přehledu a to zejména u komodit jichž se novela vyhlášky týká.
Paměťová media nezabudovatelná a zabudovaná nebo zabudovatelná do přístroje, pokud nejsou zpoplatněna jako přístroje . Paměťové karty jsou zpoplatněny ve dvěma různými způsoby, podle toho, zda mají kapacitu do 60 GB nebo nad 60 GB.
U karet do 60 GB se zpoplatňuje celkový počet GB sazbou 1,50 Kč za 1 GB.
U karet, jejichž kapacita přesahuje 60 GB, se zpoplatňuje počet paměťových médií paušální odměnou 90 Kč za 1 kus.
Pevné disky nezabudovatelné do osobního počítače
V případě této komodity též existují z hlediska zpoplatnění dva způsoby v závislosti na velikosti disku.
1) Pevné disky s kapacitou do 1 TB, kde se odměna vypočítá vynásobením počtu GB sazbou 0,15 Kč za 1 GB.
2) Pevné disky s kapacitou nad 1TB, kde se odměna vypočítá součtem paušální odměny za 1. TB ve výši 150 Kč
a odměny za počet GB nad 1 TB ve výši 0,10 Kč za 1 GB. Kupříkladu odměna pro disk o velikosti 3 TB se vypočítá následovně : 150 Kč + 2000 GB * 0,10 Kč = 150 Kč + 200 Kč = 350 Kč.
 
Po vyplnění formuláře jej prosím vytiskněte, podepište a zašlete na adresu INTERGRAMu (INTERGRAM, z.s. Klimentská 1207/10 110 00 Praha 1).
Veškeré výše uvedené sazby jsou za všechny kolektivní správce. V případě nejasností při vyplňování přehledu nás prosím neváhejte kontaktovat.
 
Ing. Zuzana Výletová
vedoucí oddělení veřejných produkcí
 
Kontaktní osoba : Martin Skalák 221 871 953 martin.skalak@intergram.cz